BlueBear Dotazník

Milí naši zákazníci,

záleží nám na vašom názore a radi by sme vám poskytli čo najpríjemnejší zážitok pri dobrom jedle. Preto by sme vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Aby sme my mohli zlepšiť naše služby tak, aby vám bolo v našej reštaurácii čo najlepšie.

Vaša snaha nezostane bez povšimnutia. Troch z vás, ktorí vyplnia dotazník do 4.10.2020, odmeníme preplatením účtu v hodnote 50 eur.

Ďakujeme.

Vaše pohlavie?

Do akej vekovej skupiny patríte?

Ako často navštevujete našu reštauráciu?

Na aké jedlo sem najčastejšie chodíte?

Kvalita jedla a nápojov

Rozhodne
súhlasím
Súhlasím Neutrálne Nesúhlasím Rozhodne
nesúhlasím
Jedlo bolo servírované teplé a čerstvé
Kvalita jedla bola výborná
Estetický dojem z podávaného jedla bol výborný
Kvalita nápojov bola výborná

Menu

Rozhodne
súhlasím
Súhlasím Neutrálne Nesúhlasím Rozhodne
nesúhlasím
Menu obsahuje dostatočne pestrú ponuku jedál?
Menu obsahuje dostatočne pestrú ponuku nápojov?
Je nejaké jedlo, ktoré Vám v jedálnom lístku chýba a ocenili by ste ho?
Rozhodne
súhlasím
Súhlasím Neutrálne Nesúhlasím Rozhodne
nesúhlasím
Je nejaký nápoj, ktorý Vám v nápojovom lístku chýba a ocenili by ste ho?

Spokojnosť s obsluhou

Rozhodne
súhlasím
Súhlasím Neutrálne Nesúhlasím Rozhodne
nesúhlasím
Moja objednávka jedla bola v poriadku a kompletná
Zamestnanci sú trpezliví, keď si objednávam
Bol/a som okamžite obslúžený/á
Jedlo mi doniesli rýchlo od objednania
Účet mi doniesli rýchlo od vyžiadania
Zamestnanci sú priateľskí a zdvorilí
Služba je výborná

Reštaurácia

Rozhodne
súhlasím
Súhlasím Neutrálne Nesúhlasím Rozhodne
nesúhlasím
Stolovanie v reštaurácii (komfort stolovania, nechýbal čistý príbor, obrúsky) je výborné
Diskrétnosť – rozostupy stolov je výborné
Hudba v reštaurácii bola príjemná
Interiér reštaurácie bol čistý
Exteriér reštaurácie bol čistý
Dostupnosť a parkovanie je výborná
V reštaurácii je príjemná teplota
Oceňujete uzatvorené podujatia
V prípade uzatvorenej spoločnosti je informovanosť dostatočná

Ceny

Rozhodne
súhlasím
Súhlasím Neutrálne Nesúhlasím Rozhodne
nesúhlasím
Hodnota zaplatená za jedlo bola vynikajúca
Ceny sú konkurencieschopné

Odporučili by ste našu reštauráciu členom vašej rodiny, priateľom alebo známym?

Chýba Vám v reštaurácii niečo čo by ste ocenili?

Rozhodne
súhlasím
Súhlasím Neutrálne Nesúhlasím Rozhodne
nesúhlasím
Dobrá hudba
Športové prenosy
Koncerty
Ochutnávky

Napíšte nám čo by sme mohli ešte zlepšiť
Kontaktné údaje